Julkaisut

Suomen Estetiikan Seuran julkaisuja

Julkaisusarja/ Publication Series

The Finnish Society for Aesthetic publication series (ISSN: 2670-2274) was founded in 2019.

The first publication is Paths from the Philosophy of Art to Everyday Aesthetics. (2019.) Eds. Oiva Kuisma, Sanna Lehtinen & Harri Mäcklin. Helsinki, Finland: The Finnish Society for Aesthetics.

The second publication is Ympäristömuutos ja estetiikka (2022). Toim. Jukka Mikkonen, Sanna Lehtinen, Kaisa Kortekallio & Noora-Helena Korpelainen.

The third publication is Suomen Estetiikan Seura 50 vuotta (2022). Toim. Martta Heikkilä. Kirjoittaneet Martta Heikkilä, Onerva Kiianlinna ja Harri Mäcklin.

The fourth publication is Yrjö Sepänmaa, Ympäristöestetiikan tulevaisuus & Esteettinen ympäristösivistys : Elämäni esteetikkona (2023).

The publication series follows a double-blind peer-review policy for all its publications that focus on new research (excl. translations) from 2020 onwards. The languages of the publication series are Finnish, Swedish, and English.

Vertaisarvointiprosessista

Kaikki Suomen Estetiikan Seuran julkaisusarjassa julkaistavaksi aiotut tutkimusartikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin. Vertaisarviointiprosessissa seuraamme Tieteellisten seurojen valtuuskunnan (TSV) ohjeistusta. Suomen Estetiikan Seura ry on kustantajan toimessaan velvollinen dokumentoimaan vertaisarviointiprosessin. Julkaisuehdotukset ja arvioijien nimet säilytetään kaikkien arvioitujen käsikirjoitusten osalta.

Vertaisarviointi toteutetaan anonyymisti. Vertaisarviointiprosessissa arvioidaan kokoelmaan sopivuuden lisäksi aineiston kattavuutta, teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla. Lausunto käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta pyydetään kahdelta asiantuntijalta, jotka

  • ovat toimituksen ulkopuolisia
  • ovat julkaistavaksi tarjotun käsikirjoituksen kannalta riippumattomia, väitelleitä tutkijoita tai soveltuvan tieteenalan asiantuntijoita
  • eivät ole käsikirjoituksen kirjoittajan/kirjoittajien lähisukulaisia
  • eivät toimi kirjoittajan/kirjoittajien esimiehenä, alaisena tai työn ohjaajana
  • eivät ole julkaisseet yhdessä kirjoittajan/kirjoittajien kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana.

Julkaisusarjassa julkaistavaksi aiottujen teosten toimittajat lähettävät kirjoittajille tiedon julkaisuehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä mahdolliset julkaisemisen edellytyksenä pidettävät käsikirjoitusta koskevat muutosehdotukset mahdollisimman pian vertaisarvioinnin valmistuttua. Toimittajat vastaavat myös kunkin teoksen toimitusprosessista ja sen etenemisestä tiedottamisesta.

Suomen Estetiikan Seuran 50-vuotishistoriikki

Juhlaseminaarin yhteydessä 15.12.2022 julkaistiin dosentti Martta Heikkilän toimittama SES:n 50-vuotishistoriikki, joka on vapaasti luettavissa. Teos toimii jatkona Yrjö Sepänmaan kirjoittamalle 25-vuotishistoriikille vuodelta 1997.

Aiempia julkaisuja / Previous publications:

Art and Beyond: Finnish Approaches to Aesthetics. (1995.) Eds. Ossi Naukkarinen and Olli Immonen. International Institute of Applied Aesthetics Series vol 1. Lahti-Helsinki, Finland: The International Institute of Applied Aesthetics and The Finnish Society for Aesthetics.

Estetiikan teemanumerot:
Estetiikan teemanumerot ilmestyivät Synteesi-lehdessä vuosina 1996–2011. Vuodesta 2005 alkaen ne toimitettiin vertaisarvioituina.

Petteri Kummala ja Jani Vanhanen (toim.) (2011). Taiteen arviointi ja kritiikki. Synteesi 2011: 3.

Petteri Kummala (toim.) (2010). Estetiikka, taide ja politiikka. Synteesi 2010: 3.

Petteri Kummala (toim.) (2009). Media. Synteesi 2009: 3.

Martta Heikkilä (toim.) (2008). Taide, totuus, todellisuus. Synteesi 2008: 3.

Risto Pitkänen ja Martta Heikkilä (toim.) (2007). Tekijyys, taitaminen ja toiminta taiteessa. Synteesi 2007: 3.

Risto Pitkänen ja Martta Heikkilä (toim.) Kuvittelu, leikki ja todellisuus estetiikassa. Synteesi 2006: 3.

Risto Pitkänen (toim.) (2005). Totuus, mieli ja historia estetiikassa. Synteesi 2005: 2.

Risto Pitkänen (toim.) (2004). Empirismi, Evoluutio, Estetiikka. Synteesi 2004: 3.

(2003). Estetiikka. Synteesi 2003: 3. 

(2002). Synteesi 20 v., Suomen Estetiikan Seura 30 v. Synteesi 2002: 3. 

Oiva Kuisma (toim.) (2001) Estetiikka. Synteesi 2001: 3.

Oiva Kuisma (toim.) (2000) Estetiikka. Synteesi 2000: 3.

Oiva Kuisma (toim.) (1999). Ruumiin estetiikka. Synteesi 1999: 3.

Oiva Kuisma (toim.) (1998). Estetiikka. Synteesi 1998: 3.

Arto Haapala ja Oiva Kuisma (toim.) (1997). Esteettinen kokemus. Synteesi 1997: 3.

Ukri Pulliainen (toim.) (1996). Estetiikan historia. Synteesi 1996: 3.