Palkinnot

Suomen Estetiikan Seuran vuotuiset kunniapalkinnot julkistetaan vuosittain joulukuussa, seuran vuosikokouspäivän yhteydessä järjestettävässä tapahtumassa.

Yrjö Hirn -palkinto

Suomen Estetiikan Seuran Yrjö Hirn -palkinto voidaan myöntää tieteellisesti erittäin ansioituneelle estetiikan tutkijalle.

Vuoden esteettinen teko -palkinto

Suomen Estetiikan Seura on vuodesta 1997 lähtien nimennyt vuoden merkittävimmäksi arvioimansa esteettisen teon ja myöntänyt kunniapalkinnon teon tekijälle tai teosta vastaavalle yhteisölle. Kunniapalkinto voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan, tuotteillaan tai ajatuksillaan on edistänyt keskustelua taiteen, kauneuden ja esteettisen arvon kysymyksistä.

Vuoden globaali esteettinen teko -palkinto

Vuodesta 2015 lähtien Suomen Estetiikan Seura on myöntänyt kunniapalkinnon myös vuoden globaalista esteettisestä teosta. Palkinnolla seura haluaa edistää estetiikasta käytyä kansainvälistä keskustelua ja sen merkitystä yhteiskunnassa.

Vuoden estetiikan artikkeli -palkinto/ Article of the Year

Vuodesta 2015 lähtien Suomen Estetiikan Seura on myöntänyt kunniapalkinnon korkeatasoisesta estetiikan alan artikkelista. Palkinnon avulla seura haluaa tukea estetiikan alan tutkimusta ja sen tunnettuutta myös kansainvälisesti.