Vuoden esteettinen teko 2019 -palkinto Rakennustaiteen Seura ry:lle

Suomen Estetiikan Seura ry myöntää vuoden 2019 Vuoden esteettinen teko -palkinnon Rakennustaiteen Seura ry:lle aloitteesta, jonka se teki Itäkeskuksen kauppakeskuksen Itiksen vanhan osan suojelemiseksi. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti suojelusta kesäkuussa 2019.

Itäkeskuksen kauppakeskuksen alkuperäisen osan suunnitteli arkkitehti Erkki Kairamo (1936–1994), ja rakennus valmistui vuonna 1984. Kauppakeskus rakennettiin metroraiteiden päälle ja sen viereen nousi 16-kerroksinen toimistotorni. Teräsrakenteisen kauppakeskuksen laatikkomainen, funktionaalinen muoto viittaa modernismin perinteeseen ja liiketilojen suunnittelua ohjanneisiin vaatimuksiin. Tyyliltään konstruktivistisessa rakennuksessa julkisivuja hallitsevat näkyvät teräsrakenteet ja sekä ulko- että sisäpinnoissa on käytetty runsaasti lasia. Näistä muodostuu vaihtelevia rakennusmassoja, joissa portaikkojen, parvekkeiden ja valomainosten sijoittelu sekä yksityiskohtien väritys rikkovat julkisivun suorakaiteenomaista yhtenäisyyttä jopa niin, että vaikutelmasta voi löytää viitteitä jälkimoderneihin tyylipiirteisiin.

Päätös Itäkeskuksen vanhan osan suojelemisesta on merkittävä, sillä se tuo esiin lähimenneisyyden rakennustaiteen arvot ja suuntaukset sekä arkiseen käyttöön suunniteltujen tilojen arvot. Kauppakeskuksen kaltaisissa liikerakennuksissa taiteelliset piirteet peittyvät usein lisäosien, kaupallisten uudistustarpeiden ja trendimuutosten alle. Päätös edistää myös lähivuosikymmenten arkkitehtuurin ansioiden tunnustamista sen sijaan, että julkisesti puhutaan lähinnä rakentamisen ongelmista. Saatetaan myös ajatella, että kulttuuriperinnön suojelu kaupallisissa kohteissa – tässä tapauksessa kauppakeskuksessa – merkitsee markkinavoimille helposti vain estettä uusien investointien tiellä. Palkinnon myöntämisellä Rakennustaiteen Seura ry:lle halutaan kiinnittää huomio rakennusten suojelemiseen sen sijaan, että rakennetaan jatkuvasti uusia kauppakeskuksia, mikä ei ole kestävää ilmastoa tai aina edes kaupunkikuvaa ajatellen.

Kauppakeskus Itis ja Itäkeskuksen alue ovat monikulttuurisen Itä-Helsingin keskuksia. Palkinto muistuttaa, että paikalla vieraillessa kannattaa suojellun arkkitehtuurin ohella tutustua Puhoksen vuonna 1965 valmistuneessa kauppakeskuksen maahanmuuttajavetoiseen palvelutarjontaan, kallioon louhittuun uimahalliin sekä alueen lukuisiin epäkaupallisiin myyntipaikkoihin kuten kirpputoreihin. On rohkeaa, että itähelsinkiläinen kohde on päätetty suojella: alue tunnetaan kiistatta enemmän uuden tuottamisesta kuin perinteen säilyttämisestä. Säilyttäminen ja esteettisten seikkojen tarkastelu on tärkeää, sillä Itäkeskuksen vanha osa edustaa oman aikansa korkeatasoisinta, kansainvälisten ja samalla kotimaisten vaikutteiden synnyttämää arkkitehtuuria, jonka taiteelliset ratkaisut ja samalla yhteisölliset tehtävät ansaitsevat paljon nykyistä suurempaa näkyvyyttä.

Suomen Estetiikan Seuran nimeämään palkintoraatiin kuuluivat seuran hallituksen jäsen, estetiikan dosentti Martta Heikkilä sekä seuran ulkopuolisena jäsenenä FT, musiikintutkija Tanja Tiekso.

Vuonna 1997 perustettu Vuoden esteettinen teko -kunniapalkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan, tuotteillaan tai ajatuksillaan edistää keskustelua taiteen, kauneuden ja esteettisen arvon kysymyksistä.