Tiedeklubi: Mitä on estetiikan tutkimus? Podcast saatavilla Soundcloudissa!

Suomen Estetiikan Seura järjesti 14.9.2022 yhteistyössä Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV) kanssa tapahtuman Tiedeklubi: Mitä on estetiikan tutkimus? Tapahtuma tallennettiin podcastiksi ja se on nyt saatavilla Soundcloudissa.

Tapahtumassa haastateltiin kolmea estetiikan alan asiantuntijaa: dosentti Martta Heikkilää (Helsingin yliopisto), dosentti Kalle Puolakkaa (Helsingin yliopisto) sekä visuaalisen kulttuurin teorian vanhempaa yliopistolehtoria Max Ryynästä (Aalto-yliopisto). Haastateltavat puhuivat estetiikan tutkimuksen nykytilasta viimeisimpien teostensa näkökulmasta.