Globaali esteettinen teko 2021

Suomen Estetiikan Seura ry:n kunniapalkinto vuoden globaalista esteettisestä teosta myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan, tuotteillaan tai ajatuksillaan edistää keskustelua taiteen, kauneuden ja esteettisen arvon kysymyksistä. Vuonna 2021 palkinto myönnetään ACAN-verkoston (Architects! Climate Action Network) Climate Curriculum-kampanjalle.

Rakennetun ympäristön osallisuus ja merkitys ilmastokriisiin vastaamisessa on tiedostettu jo pitkään, ja viimeistään IPCC:n (The Intergovernmental Panel on Climate Change) raporttien piirtämä kokokuva tilanteen hälyttävyydestä ja välittömän toiminnan tarpeesta on toiminut kansainvälisenä herätteenä uusille menettelytavoille. Rakennetun ympäristön parissa toimivien tahojen muuttuvat tavoitteet ja käytännöt voidaan nähdä kansallisesti yhä keskustelun alla olevassa Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistuksessa, ja kansainvälisesti julistuksissa, kuten Isossa-Britanniassa perustetuissa ‘Built Environment Declares’ ja ’Architects Declare’, joiden allekirjoittajina on kasvava ja laaja valikoima toimijoita kaikista asutetuista maanosista.

Niinikään Isosta-Britanniasta lähtöisin oleva ACAN-verkosto toimii samassa viitekehyksessä, ja osin samoin tavoittein kuin ’Declare’-julistukset, mutta se on kohdistanut toimintaansa myös koulutukseen. Verkoston käynnistämä Climate Curriculum-kampanja keskittyy arkkitehtuurin koulutukseen vaikuttamiseen opiskelijoita ja opiskelijaryhmiä suoraan tukemalla. Climate Curriculum on tarjonnut välineitä ja menetelmiä rakennetun ympäristön suunnittelun parissa työskenteleville opiskelijoille haastaa heidän saamansa koulutuksen rakenteita ja sisältöjä. Kampanja tuo yhteen globaalin hätätilan ajankohtaisuuden, muutoksen mahdollistavat välineet ja kysymyksenasettelun. Se vastaa samalla ilmastohaasteen akuutisti tiedostavien opiskelijoiden ilmastoahdistukseen konkreettisilla tavoilla, joiden vaikutus siihen millä keinoin suunnittelemme tulevaisuuden asuin- ja elinympäristömme on merkittävä.

Kampanja on vaikuttanut näkyvästi Isossa-Britanniassa ja nyt kansainvälisesti. Suomessa kampanja on heijastunut esimerkiksi You Tell Me -kollektiivin toimintaan ja arkkitehtuurin laitosten sisällä käytäviin opiskelijalähtöisiin keskusteluihin ja opetuksen kehittämiseen.

Suomen Estetiikan Seuran nimeämänä palkinnon valitsi seuran jäsen, arkkitehti Tommy Lindgren.