Yrjö Hirnin kunniaksi myönnettävä palkinto 2021 Helsingin yliopiston estetiikan opiskelijoiden ainejärjestö Aistimus ry:lle

Suomen Estetiikan Seura ry myöntää 2021 palkinnon professori Yrjö Hirnin kunniaksi Helsingin yliopiston estetiikan opiskelijoiden ainejärjestö Aistimus ry:lle. 

Aistimus on ansiokkaasti järjestäytynyt estetiikasta kiinnostuneiden ja sitä opiskelevien opiskelijoiden järjestönä ja on luonut tärkeitä edellytyksiä estetiikan opiskelijoiden yhteisölle ja koko oppiaineen ja opintosuunnan olemassaololle. 1990-luvulla alkoi syntyä tarvetta estetiikan oman ainejärjestön syntymiselle. Siihen asti estetiikan opiskelijat olivat toimineet yleisen kirjallisuustieteen ja teatteritieteen kanssa yhdessä Katharsis ry:ssä. 

Vuonna 2000 rekisteröity Aistimus ry on etenkin viime vuosina osoittanut merkityksensä estetiikan ja koko taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmalle. Humanistisiin aloihin ja etenkin taiteiden tutkimukseen on kohdistunut huomattavaa leikkauspainetta. Vireä, kekseliäs ja monitahoinen opiskelijajärjestötoiminta, tiiviit yhteydet opetushenkilökuntaan ja opiskelijoiden edunvalvonta varmistavat, että estetiikka säilyttää asemansa suosittuna pää- ja sivuaineena ja estetiikan opetuksen on mahdollista jatkua monipuolisena myös tulevaisuudessa. 

Ainejärjestö on erittäin tärkeä tekijä sen mieltämisessä, mistä estetiikka kulloinkin koostuu: millainen on estetiikan alan identiteetti yliopistossa niin opetuksen, tutkimuksen kuin tietenkin myös opiskelijatoiminnan piirissä. Erinomainen esimerkki Aistimuksen pitkäjänteisestä työstä koko estetiikan yliopistoyhteisön hyväksi on Estetiikan rajat -luentokurssi, joka on järjestetty jo 21 kertaa.

Palkinnon saajan valitsi Suomen Estetiikan Seuran hallitus ja palkinto julkistettiin 10.12.2021 Yrjö Hirn -juhlaseminaarina järjestetyn Suomen Estetiikan Seuran syysseminaarin päätteeksi.