Vuoden esteettinen teko 2021 -palkinto Metsähallitukselle kansallispuistojen hoidosta

Suomen Estetiikan Seura ry:n kunniapalkinto vuoden esteettisestä teosta myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan, tuotteillaan tai ajatuksillaan edistää keskustelua taiteen, kauneuden ja esteettisen arvon kysymyksistä. Vuonna 2021 palkinto myönnetään raadin yksimielisellä päätöksellä Metsähallitukselle kansallispuistojen hoidosta.

Kansallispuistojen merkitys on korostunut koronapandemian aikana. Puistot tarjoavat kävijöilleen arvokkaan yhteisöllisen ja esteettisen kokemuksen sosiaalisen eristyneisyyden vastapainoksi.

Kansallispuistot ovat helposti ihmisten tavoitettavissa kautta Suomen ja ne ovat saavuttaneet suuren suosion vapaa-ajanviettopaikkoina. Luonnon esteettinen arvostaminen ja julkinen keskustelu luonnon tärkeydestä ihmisten hyvinvoinnille on lisääntynyt pandemia-aikana.

Palkinnolla haluamme nostaa esiin luontoarvojen merkityksen ihmisten arjessa. Luontokokemusten mahdollistaminen on avainasemassa hyvän ja rikkaan elämän edistämisessä. Hyvä esimerkki tästä mahdollistamisesta on Suomen 41. kansallispuiston perustaminen Sallaan. Sen myötä luonnontilainen ympäristö on entistä monipuolisemmin ihmisten tavoitettavissa.

Suomen Estetiikan Seuran nimeämänä palkinnon valitsi seuran rahastonhoitaja FM Onerva Kiianlinna, Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalin taiteellinen johtaja Riku Lehtopolku sekä FT, Elokuva- ja televisiotutkimuksen dosentti Jaakko Seppälä, joka edusti raadissa Suomen Elokuvatutkimuksen Seuraa.

Vuoden esteettinen teko -palkinto julkistettiin 10.12.2021 Suomen Estetiikan Seuran Yrjö Hirn -juhlaseminaarina järjestetyssä syysseminaarissa.