Ympäristömuutos & Estetiikka -kokoelmateos

Ympäristömuutos ja estetiikka -kokoelma on valmisteilla julkaistavaksi avoimena verkkojulkaisuna Suomen Estetiikan Seuran julkaisusarjassa (ISSN: 2670-2274), joka on perustettu vuonna 2019.

Aikataulu

  • Käsikirjoitusten määräpäivä on 30.6.2021
  • Tieto hyväksymisestä tai hylkäämisestä/muutosehdotukset syksyn 2021 aikana
  • Kokoelman julkaisu vuoden 2022 alkupuolella

Vertaisarviointiprosessista

Kaikki Ympäristömuutos ja estetiikka -kokoelmassa julkaistavaksi aiotut tutkimusartikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin. Suomen Estetiikan Seura ry on kustantajan toimessaan velvollinen dokumentoimaan vertaisarviointiprosessin. Julkaisuehdotukset ja arvioijien nimet säilytetään kaikkien arvioitujen käsikirjoitusten osalta. Vertaisarviointiprosessissa seuraamme Tieteellisten seurojen valtuuskunnan (TSV) ohjeistusta (https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus/lisatietoa-vertaisarvioinnista).

Lopullinen arvio käsikirjoituksen sopivuudesta kokoelmaan tehdään valmiin käsikirjoituksen pohjalta. Ympäristömuutos ja estetiikka -kokoelma vertaisarvioidaan myös kokonaisuutena. Toimittajat tekevät lopullisen julkaisupäätöksen saatujen vertaisarvioiden pohjalta.

Vertaisarviointi toteutetaan anonyymisti. Vertaisarviointiprosessissa arvioidaan kokoelmaan sopivuuden lisäksi aineiston kattavuutta, teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla. Lausunto käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta pyydetään kahdelta asiantuntijalta, jotka

  • ovat toimituksen ulkopuolisia
  • ovat julkaistavaksi tarjotun käsikirjoituksen kannalta riippumattomia, väitelleitä tutkijoita tai soveltuvan tieteenalan asiantuntijoita
  • eivät ole käsikirjoituksen kirjoittajan/kirjoittajien lähisukulaisia
  • eivät toimi kirjoittajan/kirjoittajien esimiehenä, alaisena tai työn ohjaajana
  • eivät ole julkaisseet yhdessä kirjoittajan/kirjoittajien kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana.

Kirjoittajille lähetetään tieto julkaisuehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä mahdolliset julkaisemisen edellytyksenä pidettävät käsikirjoitusta koskevat muutosehdotukset syksyn 2021 aikana. Pyydämme kirjoittajia jo ennakkoon varaamaan aikaa (1 kk) mahdollisten julkaisua edellyttävien muutosten tekemistä varten. Tekijänoikeus säilyy kirjoittajilla itsellään. Käsikirjoituksista ei makseta kirjoittajapalkkioita.

Muotoiluohjeita

Artikkelikäsikirjoitusten ohjepituus on 7 500–9 000 sanaa kokonaisuudessaan sisältäen tiivistelmän ja lähdeluettelon. Tiivistelmän pituus on enintään 200 sanaa, ja sitä seuraavat käsikirjoituksessa mahdolliset avainsanat (maks. 5 kpl). Lähdeluettelo sijoitetaan käsikirjoituksen loppuun ja merkitään otsikolla Lähteet. Kirjoittaja vastaa artikkelinsa mahdollisen kuvituksen ym. tekijänoikeuksista.

Käsikirjoitus toimitetaan Microsoft Word -yhteensopivana .doc, .docx, tai .rtf -muotoisena tiedostona. Käsikirjoitus ja sen mahdolliset kuvat ym. lähetetään Ympäristömuutos ja estetiikka -kokoelman toimittajille osoitteeseen y&e@iiaacongress2021.com ja/tai Suomen Estetiikan Seuran sihteerille osoitteeseen noora.korpelainen@helsinki.fi

Sähköpostin tekstikenttään liitetään ​kirjoittajan/kirjoittajien koko nimi, käytettävät titteli(t), yliopisto ja/tai paikkakunta sekä yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero). Saatteessa on mahdollista ehdottaa arvioijia käsikirjoitukselle ja perustellen nimetä henkilöitä, jotka eivät sovi arviointitehtävään. Huom.! Käsikirjoitukseen ei liitetä kirjoittajatietoja.

Lähetettävien käsikirjoitusten muotoilussa käytetään Avain-lehden kirjoittajaohjeita, jotka ovat ladattavissa täältä.

Käsikirjoitus laaditaan ilman tekstinkäsittelyohjelman asettelutoimintoja. Kirjasimena käytetään Times New Romania ja kirjasinkokoa 12 pt. Lähdeviittauksiin käytetään sisäviittausta, esim. (Husserl 1977, 14), ja tarvittaessa alaviitteitä.

Lähdeluettelossa teostiedot mainitaan seuraavassa järjestyksessä: tekijä, ilmestymisvuosi, teoksen nimi, (teoksen alkukielinen nimi ja alkukielisen version ilmestymisvuosi), (toimittaja), (kääntäjä), kustantajan kotipaikka, kustantamo, (julkaisusarja) sekä sivunumerot.

Toimitustiimi vastaa mielellään kokoelmaa koskeviin kysymyksiin.

Ympäristömuutos ja estetiikka -kokoelman toimitustiimi

Jukka Mikkonen

Sanna Lehtinen

Kaisa Kortekallio

Noora-Helena Korpelainen