Yrjö Hirn -juhlaseminaari, 10.12.2021

Seminaarin tarkoituksena on kunnioittaa Yrjö Hirnin (1870–1952) muistoa ja akateemista perintöä. Hirn toimi estetiikan ja nykykansain kirjallisuuden professorina Helsingin yliopistossa vuosina 1910–1937. Hänen ajattelunsa ei kuitenkaan rajaudu pelkästään estetiikkaan tai kirjallisuustieteeseen vaan ulottuu myös muille tieteenaloille kuten psykologiaan, sosiologiaan sekä teatterin ja taiteen historiaan. Hirniä voidaan pitää yhtenä varhaisimmista evoluutioestetiikan kehittelijöistä hänen Lontoossa julkaistun ja useille kielille käännetyn pääteoksensa The Origins of Art: A Psychological & Sociological Inquiry (1900) ansiosta.

Seminaarissa perehdytään sekä Yrjö Hirnin että hänen aikalaistensa ajatteluun ja Hirnille läheisten estetiikan suuntausten kehityskulkuihin.

Vuoden 2021 Suomen Estetiikan Seuran syysseminaari Yrjö Hirn -juhlaseminaari järjestetään perjantaina 10.12. klo 12.15–18.00 internetin välityksellä. Seminaarin etäyhteyden osoite on: https://helsinki.zoom.us/j/62035475107

Etäosallistumista varten saat salasanan seuran sihteeriltä (noora.korpelainen@helsinki.fi).

Seminaarin ohjelma

12.15 Alkusanat: Sanna Lehtinen, Suomen Estetiikan Seuran puheenjohtaja
12.20–13.30 Oiva Kuisma: ”Yrjö Hirn humanismin evoluutiosta”
13.30–14.00 Risto Pitkänen: ”Yrjö Hirnin ajatus empiirisestä estetiikasta”
14.00–14.30 [PERUTTU] Jukka Cadogan: ”Kuvataiteiden historia ja modernismi Yrjö Hirnin tuotannossa 1896-1914”

14.30–14.50 Tauko

14.50–15.20 Onerva Kiianlinna: ”Evoluutioestetiikkaa 2020–luvulla”
15.20–15.50 Olli Sotamaa & Jaakko Stenros: ”Yrjö Hirnin leikin teoria nykypelitutkimuksen valossa”
15.50–16.20 Mikko-Olavi Seppälä: ”Yrjö Hirn ja teatteri – tutkija, opettaja ja teatteripoliitikko”
16.20–17.00 Jan-Ivar Lindén: ”Kiinnostus, kontemplaatio ja Hirnin ilmaisuvietti. Kant ja Aristoteles naturalismin valossa”
17.00 Loppusanat: Martta Heikkilä, Suomen Estetiikan Seuran varapuheenjohtaja

Seminaarin päätteeksi julkistetaan Suomen Estetiikan Seuran vuoden 2021 kunniapalkinnot.