Yrjö Hirn -palkinto Martta Heikkilälle

Suomen Estetiikan Seuran Yrjö Hirn -palkinto voidaan myöntää tieteellisesti erittäin ansioituneelle estetiikan tutkijalle. Seuran hallitus myöntää palkinnon vuonna 2022 FT, dos. Martta Heikkilälle pitkäjänteisestä ja ansiokkaasta työstä ranskalaisen nykyfilosofian alalla sekä taidekritiikin tutkimuksen ja opetuksen edistämisestä.


Heikkilä on vastannut taidekritiikin perusteiden opetuksesta Helsingin yliopistossa useiden vuosien ajan, ja hänen toimittamansa teos Taidekritiikin perusteet (Gaudeamus, 2012) on ensimmäinen suomenkielinen taidekritiikin filosofian oppikirja. Tutkimuksen ja opetuksen lisäksi Heikkilä on tehnyt taidekritiikkiä näkyväksi yhteiskunnassa julkaisemalla omia kirjoituksiaan sekä toimimalla aktiivisesti Suomen arvostelijain liitto ry:ssä.


Heikkilä on myös julkaissut useita ranskalaista nykyfilosofiaa käsitteleviä estetiikan tutkimuksia ja osallistunut aktiivisesti estetiikan tieteellisten seurojen toimintaan sekä Suomessa että ulkomailla. Hän on esimerkiksi toiminut Suomen Estetiikan Seuran hallituksessa kymmenen vuoden ajan, ja vuonna 2022 hän toimitti seuran 50-vuotishistoriikin. Suomen Estetiikan Seuran hallitus haluaa täten tunnustaa Heikkilän työn estetiikan hyväksi niin tiedemaailmassa kuin laajemmin kulttuurin kentällä.